close Haurum sogn


1476608400
21. s. e. trin.
2016-10-16 11:00:00


1480269600
Fredsgudstjeneste
2016-11-27 19:00:00

close Koncert med Kaare Norge

i Granslev Kirke onsdag den 7. oktober kl. 19.00

Kaare Norge er en dansk klassisk guitarist. Han er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i 1988, og den klassiske musiks både kendte og ukendte værker er at finde på hans repertoire, der også inkluderer populær- og folkemusik. Kaare Norge har gennem sin lange karriere udgivet 23 album – det sidste album med musik af Carl Nielsen.

Der vil være gratis adgang til koncerten, men for ikke at køre forgæves til en overfyldt kirke, kan man med fordel bestille billetter hos menighedsformand Kirsten Larsen: Tlf. 86 96 44 97, mobil 30 34 27 95 eller evt. pr. mail: vm30@privat.dk

close Sognedag

Søndag 25. okt. 2015 kl. 11.00 i Haurum Kirke

Den årlige søndag, hvor alle 4 sogne sætter hinanden stævne et sted. Dagen indledes med festgudstjeneste i Haurum Kirke, derefter bydes på frokost i Haurum Forsamlingshus samt underholdning ved 

sognepræst Thomas Frøkjær, Skivholme med foredraget ”Tak for’ed! – en hyldest til originalerne”

 

Foredraget vil forme sig som en rejse tilbage i tiden til forfatterens barndomsland. Historierne vil kalde minder frem for tilhørerne af noget de har set og oplevet og glædet sig over. - Og af herlige mennesker, de har mødt og kendt – fra dengang før verden fik fart på.

Historierne fortælles med begejstring, frimodighed og ud af stor taknemlighed. – Og ikke mindst med glimt i øjet og smil på læben. Det er hensigten både at oplyse og vække til eftertænksomhed, men bestemt også at der skal være noget at grine af og smile af.

Tilmelding senest onsdag den 21. okt. til

Jonna: tlf. 86 96 22 06, sms: 51 78 98 63, mail: jonna@granum.dk,

Inge: tlf. 86 96 44 86, sms: 40 62 99 74, mail: ingejakobsen@hotmail.dk eller

Grethe: tlf. 86 96 41 56, sms: 50 21 24 85, mail: gretheg@dukamail.dk

Alle nuværende og tidligere beboere i sognene er hjerteligt velkomne til en festlig og fornøjelig dag!

close BABYSALMESANG I SALL KIRKE

Start tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 12.30

Tilbuddet er gratis og for alle småbørn i alderen 0 - 12 måneder samt deres mor/far eller bedsteforælder.

Tilmelding til Bodil Koch Nielsen 40 42 68 75 eller 86 96 91 72 eller frijsendal@post.tele.dk 

efter først til mølle princippet, da der kan være max. 10 på holdet.

Underviser er Vibeke Graf Skou. Efter undervisningen serveres kaffe/the.

Alle er hjerteligt velkomne - arrangør: Sall menighedsråd
 

HØSTFEJRING I HOULBJERG SOGN

Borgerforening og menighedsråd går igen i år sammen om at fejre høsten

onsdag den 14. september 2016 kl. 17.00

Vi starter i Houlbjerg kirke kl. 17.00 og fortsætter i forsamlingshuset ca. kl. 18.15.

I en smukt pyntet kirke vil kurve med frugt og grønt blive båret frem som et synligt bevis på skaberkraften, og vi vil synge nogle af årstidens dejlige salmer og sange og kirkernes voksenkor vil underholde. 

Bagefter fællesspisning i forsamlingshuset: 

Menu: Farsbrød m. tilbehør, ymerfromage m. hindbærsovs og kaffe/the med småkager.

Kurvene med afgrøder vil blive sat på auktion, og overskuddet vil gå til borger-foreningens aktiviteter i lokalsamfundet.

Tilmelding til maden samt til donation af høstkurve til Grethe Gregersen på mobil 50 21 24 85 el. mail: gretheg@dukamail.dk - senest fredag den 9. sept.

Pris for maden: 25,- kr., børn op til konfirmationsalderen er gratis. Beløbet opkræves ved indgangen til forsamlingshuset. Drikkevarer kan købes til absolut rimelige priser. 

Alle er hjerteligt velkomne!

   Houlbjerg Borgerforening og Menighedsråd

Menighedsrådsvalg 2016 den 8. november 2016

Orienterings- og opstillingsmøder den 13. september kl. 19.00 i Niær konfirmandstue, Niærvej 7, Haurum, 8450 Hammel.

Kandidatlister kan afleveres i perioden 20. sept. kl. 19.00 – 27. sept. kl. 19.00 til:

Doris Thomsen, Bavnshøjvej 11, Houlbjerg, 8870 Langå eller Grethe Gregersen, Hammelvej 190, Houlbjerg, 8870 Langå

BABYSALMESANG I SALL KIRKE

Start tirsdag den 6. september 2016 kl. 12.30

Tilbuddet er gratis for 8 gange og er for alle småbørn i alderen 0 – 12 måneder samt deres mor/far eller bedsteforælder.

Tilmelding til Bodil Koch Nielsen 40 42 68 75 eller 86 96 91 72 eller frijsendal@post.tele.dk efter først til mølle princippet, da der kan være max. 10 på holdet. Underviser er Vibeke Graf Skou. Efter undervisningen serveres kaffe/the. 

Alle er hjerteligt velkomne - Sall menighedsråd

PILGRIMSVANDRING fra Granslev Kirke

Søndag den 28. august 2016  

De, som ønsker det, kan starte dagen med gudstjeneste kl. 9.30, hvorefter deltagerne mødes på P-pladsen uden for kirken kl. 10.30, hvor der bydes på et rundstykke og vandringen påbegyndes.

En pilgrimsvandring giver den enkelte vandrer mulighed for at fordybe sig, finde sin indre ro og i øvrigt nyde naturen og det gode selskab.

Med udgangspunkt ved Granslev kirke vil menighedsrådet i Granslev invitere til pilgrimsvandring i omegnens smukke landskaber. Vi kommer til at vandre både gennem skovområder og markveje med større udsyn.

Undervejs vil vi gøre et par korte stop bl.a. for at introducere til en kortere del af vandringen, som foregår i stilhed. Hvis man ikke ønsker stilhed, eller har børn med på turen, som har svært ved at være stille, vil det være muligt at forme en ’talende’ bagtrop – så stilheden skal ikke afholde nogen fra at deltage.

Vandringen afsluttes i Granslev forsamlingshus, hvor vi spiser suppe med tilhørende lækkert brød, og tager afsked med hinanden efter en rigtig god vandre-dag. Forhåndstilmelding til måltidet i forsamlingshuset afgives til Steen Rasmussen: steen@europilgrim.dk.

Alle er velkomne, Granslev menighedsråd

ÆLDREUDFLUGT

Tag med på ældreudflugt torsdag den 25. august

I år går ældreudflugten til Hjerl Hede. Vi ankommer ca. 13.30, hvor to guider står klar til at give rundvisninger. Man kan vælge mellem en længere og en kortere rundvisning. Kaffen serveres ca. kl. 15.00. Herefter vil der være lidt tid på egen hånd, inden vi kører hjemad ca. kl. 16.30.

Afgang fra Houlbjerg kl. 11.30, Granslev kl. 11.35, Haurum kl. 11.40 og Sall kl. 11.50

Tilmelding senest d. 16. august til Kirsten Larsen: 86 96 44 97 – 30 34 27 95 – vm30@privat.dk

Pris 20 kr.

BÅLGUDSTJENESTE på Lars' eng

Søndag den 26. juni kl. 19.00, Møllegyden 1, Granslev

Traditionen tro fejrer menighedsrådet i Granslev midsommeren sidste søndag i juni og arrangerer bålgudstjeneste på Lars' dejlige eng.

Medbring gerne stol eller tæppe. Vi håber på godt vejr, men skulle det blive regn, rykker vi gudstjenesten ind i kirken. I år står vores egne kirkemusikere for de musikalske indslag.

Steen Bjørn Søndergård, som er kirkesanger i Granslev, Houlbjerg og Sall og Sine Smed, som er kirkesanger i Haurum Kirke synger sommerlige og folkelige salmer og sange akkompagneret af Birgitte Østergaard, organist i kirkerne.

Efter gudstjenesten tændes bålet, og alle er velkomne til at blive og nyde samvær, natur og stemning – såvel som den lille forfriskning menighedsrådet serverer.

Menighedsrådet og sognepræst Lene Sander byder alle hjerteligt velkommen!