Arrangementer:

Ældreudflugt til Lille Vildmose
Dato: Torsdag - 24 Aug 2017, 10:00
Sted: Sognehuset i Houlbjerg
Først besøges Lille Vildmosecenteret, derefter serveres kaffen i Café Soldug, og kl. 15.00 er der guidet tur rundt i mosen i vores egen bus. Praktisk påklædning, solidt fodtøj og egen kikkert kan med fordel medbringes. Bussen afgår kl. 11.30 fra Sall kirke, kl. 11.45 fra Haurum kirke og kl. 12.00 fra Sognehuset i Houlbjerg Tilmelding senest den 16. august til Kirsten Larsen: 86 96 44 97 – 30 34 27 95 – vm30@privat.dk. Pris : 20 kr. Alle pensionister i de 4 sogne eller med tilknytning til sognene er hjerteligt velkomne!.

Reformations-jubilæet i Sall
Dato: Lørdag - 26 Aug 2017, 9:30
Sted: Sall Kirke
Lørdag den 26. august fejres 500 året for reformationen ved en koncert i Sall kirke. Vi starter i kirken kl. 11.30, hvor ensemblet Favrskov Middelalder optræder. Derefter går vi allesammen i fælles procession til Sall bypark, hvor der serveres middelaldermad. Under måltidet vil der være optræden af en gøgler. Af hensyn til maden beder vi om tilmelding