Gudstjenester:

Søndag - 5 Nov 2017, 19:00
Alle Helgen
Sted: Haurum Kirke
Lene Sander
Vi vil mindes de personer, som er døde siden sidste Allehelgensdag. Vi sætter ord på smerten og døden, og i gudstjenestens løb vil navnene på alle, der i det forløbne år er døde i vore 4 sogne, eller er blevet begravet her, blive læst op. Vi vil mindes dem og takke for, hvad de fik lov til at betyde. Ved Allehelgensgudstjenesten medvirker basunist Anders Østergaard Frandsen med stemningsfuld musik.