Gudstjenester:

Søndag - 22 Oct 2017, 11:00
19. s. e. trin.
Sted: Sall Kirke
Eva Graabek

Søndag - 19 Nov 2017, 11:00
Sognedag
Sted: Sall Kirke
Lene Sander
De 4 sogne i pastoratet afholder hvert år et fælles søndagsarrangement, om starter i kirken med gudstjeneste og fortsætter med frokost og kaffebord i forsamlingshuset. Efter frokost kommer Lisbeth Smedegaard Andersen, unddannet kunsthistoriker og præst, og hun vil fortælle bl.a. om sin slægt, og vi skal selvfølgelig også belyse og synge nogle af hendes salmer, ligesom koret vil tage nogle af dem på repertoiret. Arrangementet er gratis, men af hensyn til mad og bordækning beder vi om tilmelding til Jonna Granum, sms til tlf. 51 78 98 63 eller mail jonna@granum.dk senest d. 13. nov.