Houlbjerg
Houlbjerg kirke
Houlbjerg sogn


FREDSGUDSTJENESTE i Haurum Kirke søndag 03-12-2017 kl. 19.00

Skrevet: 29-11-2017
Adventstiden vil blive markeret ved en fredsgudstjeneste i Haurum kirke.

Fredslyset fra Jesu fødselsgrotte i Betlehem er på Sct. Georgsgildernes foranledning blevet bragt til Hammel ugen forinden, og det vil denne aften blive bragt ind i Haurum kirke.

Ved fredsgudstjenesten medvirker Voksenkoret med adventsmusik.

Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe efter gudstjenesten.


JULEKONCERT tirsdag 28. nov. 2017 kl. 19.30 i SALL KIRKE

Skrevet: 07-11-2017
med Den Unikke Trio, som består af:

Tina Siel, der er landskendt sangerinde med mange CD- udgivelser, og kendt for sin fløjlsbløde stemme,

Tine Lilholt, som spiller harpe og forskellige fløjter og er bl.a. kendt fra Lars Lilholt band, samt

Knud-Erik Thrane, som er pianist med klassisk baggrund og lægger en smuk bund for de to skønne solister.

Trioen er kendt for deres humørfylde og dynamiske sammenspil samt et særdeles højt, musikalsk niveau. Trioen vil denne aften underholde med bl.a. nordiske og engelske julesange og -salmer, så der er basis for at komme i julestemning.

NB! Koncerten er gratis men af hensyn til plads i kirken er der tilmelding efter ”først til mølle”-princippet på denne hjemmeside eller mail til jonna@granum.dk eller tlf./sms til 51 78 98 63.


SOGNEDAG I SALL - Søndag den 19. november kl. 11.00

Skrevet: 03-11-2017
I år holdes den årlige sognedag i Sall kirke og forsamlingshus. De 4 sogne i pastoratet afholder hvert år et fælles søndagsarrangement, som starter i kirken med gudstjeneste kl. 11.00 og fortsætter med frokost og kaffebord i forsamlingshuset. Efter frokost kommer Lisbeth Smedegaard Andersen og fortæller om sin families historie på morens side.

Lisbeth Smedegaard Andersen er uddannet som både kunsthistoriker og præst, og denne kombination har gjort det naturligt for hende undervejs i karrieren at skrive en hel del meget inspirerende bøger om kirkekunst. Men efter sin pensionering har hun kastet sig over slægtshistorie. Historien på morens side udfolder hun i bogen Det begyndte med Jomfru Sørensen. Det er denne historie vi har bedt forfatteren berette om til vores sognedag.

Ved siden af de mange bøger har hun også skrevet en lang række salmer, hvoraf flere allerede er optaget i salmebogen og ofte synges til gudstjenesterne. Den side af Lisbeth Smedegaard Andersens virke vil vi selvfølgelig også belyse ved at synge nogle af hendes salmer, ligesom koret vil tage nogle af dem på repertoiret. Måske bliver der så også lejlighed til at tale med forfatteren om dem.

Lisbeth Smedegaard Andersen er fyldt 80, men er stadig knivskarp, og hun kommer rejsende med toget fra hovedstaden for at berige os på vores sognedag. Så tøv ikke med at sætte kryds i kalenderen.

Og husk: alle er velkomne – og det er gratis, men af hensyn til mad og borddækning beder vi jer om at tilmelde jer hos Jonna Granum (sms til tlf 5178 9863 eller mail: jonna@granum.dk) senest d. 13. nov.

Menighedsrådene


ALLE HELGEN GUDSTJENESTE I HAURUM KIRKE SØNDAG 05-11-2017 KL. 19.00

Skrevet: 20-10-2017

Også i år vil der blive afholdt en særlig Allehelgens-gudstjeneste her i pastoratet.

Ved denne gudstjeneste vil vi mindes de personer, som er døde siden sidste Allehelgensdag. Vi sætter ord på smerten og døden, og i gudstjenestens løb vil navnene på alle, der i det forløbne år er døde i vore 4 sogne, eller er blevet begravet her, blive læst op. Vi vil mindes dem og takke for, hvad de fik lov til at betyde.

Ved Allehelgensgudstjenesten medvirker cellist Martha Marie Petri med stemningsfuld musik.

Martha Marie Petri er en mangesidig cellist, som i øjeblikket er kandidat-studererende på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Hun uddanner sig sideløbende hermed til at blive Suzuki-cellounderviser, arbejder på Aarhus Musikskole, synger i Aarhus Domkirkes Kantori og spiller koncerter både i Danmark og internationalt.

Martha er drivkraften bag det spændende nystartede ENSEMBLE EDGE, som spiller samtidsmusik for kor og strygere - og arbejder som koordinator for den nye cello festival AARHUS CELLO EXPO.

Alle er velkomne til gudstjenesten.


FOREDRAGSAFTEN MED GERDA JESSEN

Skrevet: 03-10-2017

Torsdag den 26. oktober kl. 19.30 gæster sognepræst Gerda Jessen fra Skorup og Tvilum sogne det nye sognehus i Houlbjerg, Villungsvej 16, med foredraget: ”Præstefamilie i seks generationer”.

Gerda Jessen siger følgende om foredraget: ”Neergaard Jessen familien har gemt masser af historier fra forgangne tider i de jyske præstegårde, og jeg vil fortælle nogle af disse; om livet i sogn og kirke igennem mere end 200 år.”

Gerda Jessen er i øvrigt søster til forfatteren Ida Jessen.

Arrangementet er gratis, men af hensyn til brygning af kaffe beder vi om tilmelding senest den 24. okt. til Kirsten Larsen på tlf. eller sms til 30 34 27 95 eller mail: vm30@privat.dk.

Arrangørerne Sall og Haurum-Granslev-Houlbjerg menighedsråd byder alle hjerteligt velkomne!