Houlbjerg
Houlbjerg kirke
Houlbjerg sogn


SKÆRTORSDAG 29. MARTS kl. 17.00 i Houlbjerg kirke

Skrevet: 08-03-2018
Vi markerer skærtorsdag, fordi det var den aften, hvor Jesus spiste sit sidste måltid med disciplene og ved den lejlighed fortalte dem, at de altid senere skulle mindes dette sidste måltid i form af nadveren. Ved hver eneste højmesse i både den katolske og den protestantiske kirke afholdes der den dag i dag nadver som en del af gudstjenesten. Men skærtorsdag gør vi lidt ekstra ud af det. Dels ved at lave en særlig gudstjeneste omkring nadveren, dels ved at udvide nadveren til et helt måltid med brød, lam og vin efter gudstjenesten.

Alle er velkomne. Det er gratis og tag gerne naboen med. Men af hensyn til maden beder vi om, at I tilmelder jer til Marianne Jessen gerne på sms (6154 1556) eller mail (jessen.marianne@gmail.com).

Sognekoret medvirker. Prædikant: provst Anders Bonde


SOGNEINDSAMLING SØNDAG 11. MARTS 2018

Skrevet: 23-02-2018

Tag del: Bliv indsamler ved Folkekirkens Nødhjælps landsdækkende sogneindsamling

Søndag d. 11. marts 2018 tager Sall og Haurum-Granslev-Houlbjerg samt Laurbjerg, Værum og Ørum sogne del i Sogneindsamlingen, så alle i sognene får mulighed for at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning.

Sæt allerede nu kryds ved datoen

Der bliver gudstjeneste i Sall kirke kl. 9.30 og i Laurbjerg kirke kl. 10.00. Efter gudstjenesterne skydes indsamlingerne i gang, og der vil være mulighed for at få en rute i alle sogne. Efter indsamlingen er der fælles forplejning for alle i Laurbjerg konfirmandstue.

Meld dig som indsamler hos sognepræst Eva Graabek på 61 67 90 41 eller egr@km.dk allerede nu.


FOREDRAG TIRSDAG 06-03-2018 kl. 19.30 i Sognehuset i Houlbjerg

Skrevet: 22-02-2018
Klokkekonsulent Erik Kure kommer i anledning af Haurum kirkeklokkes 125 år jubilæum.

Erik Kure fortæller i lyd og billeder om kirkeklokken – ikke bare klokkerne i Haurum kirke, men klokkerne i alle 4 kirker, samt historien om klokkerne. Erik Kure er uddannet klokkekonsulent – underviser i klokkespil og campanologi (læren om klokker)

Alle er velkomne – menighedsrådet giver kaffe


NATKIRKE FREDAG 23-02-2018 kl. 20.00 I GRANSLEV KIRKE

Skrevet: 09-02-2018
Også i år åbner Granslev Kirke dørene og inviterer til natkirke.

Vi får besøg af den svenske sopran Märta Nilsson, som synger sange af Hildegard von Bingen og læser uddrag fra hendes visioner.

Hildegard von Bingen var forfatter, komponist, teolog, lægekyndig, mystiker og abbedisse i middelalderens Tyskland.

Allerede som tre-årig havde Hildegard visioner, som hun nedskrev, ligesom sangene i tekst og musik er værker fra hendes hånd.

Der er tale om en stemningsfuld og meditativ gudstjeneste omkranset af nogle af de smukkeste toner, der er skabt for den menneskelige stemme.

Der er også fællessalmer mm. på programmet - og der bliver plads til individuel fordybelse.

Alle er velkomne!


Studieorlov

Skrevet: 06-02-2018
Lene Sander har fået bevilliget en studieorlov af biskoppen fra 1. marts til 1. juni og skal studere emnet: ”Kristendommens indførelse i Danmark.” Under orloven passes embedet af Karsten Erbs, som skriver denne hilsen til sognene:

Karsten Erbs

”Kære Haurum, Sall, Houlbjerg og Granslev sogne

Fra 1. marts skal jeg være jeres præst. Lene skal have studieorlov i tre måneder. Jeg glæder mig. Godt nok er jeg gammel og grå, men jeg elsker at arbejde. Jeg er fra 1947. Har været præst siden 1976. Jeg er udtjent. Emeritus hedder det fint. Og bor sammen med min kone i Værum. Så jeg er ganske lokal. Har lige afsluttet et års konstituering i Hammel. Men glæder mig som sagt til at være tre måneder hos jer.

Med venlig hilsen

Karsten Erbs”