Houlbjerg kirke
Houlbjerg sogn

Sognehusets adresse

Det fælles sognehus for Sall og Haurum-Houlbjerg-Granslev sogne er placeret på Villungsvej 16 i Houlbjerg

Sognehusets kalender

FOREDRAG TIRSDAG 06-03-2018 kl. 19.30 i Sognehuset i Houlbjerg

Skrevet: 22-02-2018
Klokkekonsulent Erik Kure kommer i anledning af Haurum kirkeklokkes 125 år jubilæum.

Erik Kure fortæller i lyd og billeder om kirkeklokken – ikke bare klokkerne i Haurum kirke, men klokkerne i alle 4 kirker, samt historien om klokkerne. Erik Kure er uddannet klokkekonsulent – underviser i klokkespil og campanologi (læren om klokker)

Alle er velkomne – menighedsrådet giver kaffe


Studieorlov

Skrevet: 06-02-2018
Lene Sander har fået bevilliget en studieorlov af biskoppen fra 1. marts til 1. juni og skal studere emnet: ”Kristendommens indførelse i Danmark.” Under orloven passes embedet af Karsten Erbs, som skriver denne hilsen til sognene:

”Kære Haurum, Sall, Houlbjerg og Granslev sogne

Fra 1. marts skal jeg være jeres præst. Lene skal have studieorlov i tre måneder. Jeg glæder mig. Godt nok er jeg gammel og grå, men jeg elsker at arbejde. Jeg er fra 1947. Har været præst siden 1976. Jeg er udtjent. Emeritus hedder det fint. Og bor sammen med min kone i Værum. Så jeg er ganske lokal. Har lige afsluttet et års konstituering i Hammel. Men glæder mig som sagt til at være tre måneder hos jer.

Med venlig hilsen

Karsten Erbs”


HØJSKOLEAFTEN tirsdag 30. jan. kl. 19.30 i Sognehuset, Houlbjerg

Skrevet: 25-01-2018
Aftenens program bliver en introduktion af nye(re) salmer og kirkelige sange.

Birgitte Østergaard (kirkernes organist) vil lære os melodierne og Lene Sander (sognepræst) og Marianne Jessen (menighedsrådsmedlem) vil kommentere (nogle af) teksterne.

.....og så er der selvfølge kaffe og kage undervejs.


JULEHYGGE torsdag 07-12-2017 kl. 19.30 i Sognehuset i Houlbjerg

Skrevet: 30-11-2017
Alle inviteres til julehygge.

Der vil være kaffe, godter, fællessange, julehistorie og lotteri. Tilmelding til kaffen senest den 5. december til Kirsten Larsen: 30 34 27 95 eller vm30@privat.dk

Velmødt, aktivitetsudvalget


FOREDRAGSAFTEN MED GERDA JESSEN

Skrevet: 03-10-2017

Torsdag den 26. oktober kl. 19.30 gæster sognepræst Gerda Jessen fra Skorup og Tvilum sogne det nye sognehus i Houlbjerg, Villungsvej 16, med foredraget: ”Præstefamilie i seks generationer”.

Gerda Jessen siger følgende om foredraget: ”Neergaard Jessen familien har gemt masser af historier fra forgangne tider i de jyske præstegårde, og jeg vil fortælle nogle af disse; om livet i sogn og kirke igennem mere end 200 år.”

Gerda Jessen er i øvrigt søster til forfatteren Ida Jessen.

Arrangementet er gratis, men af hensyn til brygning af kaffe beder vi om tilmelding senest den 24. okt. til Kirsten Larsen på tlf. eller sms til 30 34 27 95 eller mail: vm30@privat.dk.

Arrangørerne Sall og Haurum-Granslev-Houlbjerg menighedsråd byder alle hjerteligt velkomne!